แบบประเมินความคิดเห็นเจ้าหน้าที่    แบบประเมินความคิดเห็นของประชาชนทั่วไป

เลขที่ เรื่อง ปี จำนวนดาวโหลด
 1 แผ่นพับโรคความดันโลหิตสูง 2559 918
 2 แผ่นพับโรคเบาหวาน 2559 811
 3 แผ่นพับโรคเส้นเลือดสมอง(Stroke) 2559 814
 4 แผ่นพบโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 2559 874
 5 แผ่นพับโครงการละละเลิกใช้โฟม 2559 697
 6 แผ่นพับมาตรการ3ม.2ข.1ร.และสวมหมวกนิรภัยลดการบาดเจ็บที่ศีรษะ 2559 672
 7 แผ่นพับอนุรักษ์พลังงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเรื่องไฟฟ้า น้ำมัน น้ำและกระดาษ 2556 662
 8 แผ่นพับเรื่องการดูแลรักษาเครื่องยนต์ลดมลพิษ/5ส.คืออะไร/สิ่งแวดล้อมในการทำงาน/ขยะมูลฝอย 2557 652
 9 แผ่นลดขยะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 2557 662
 10 แผ่นพับน้ำเสียใช้น้ำอย่างไรให้รู้คุณค่าลดปัญหามลพิษ 2557 661
 11 แผ่นพับ19วิธีประหยัดน้ำมัน 2557 14743
 12 แผ่นพับโครงการเมืองสะอาด 2557 631
 13 แผ่นพับคุณพร้อมหรือยังลดน้ำหนักลดไขมันเพื่อสุขภาพ 2557 651
 14 แผ่นพับโรคติดต่อชิคุนกุนยา 2552 662
 15 แผ่นพับการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจโคโรนารี่ 2553 710
 16 แผ่นพับโรคหัวใจป้องกันได้ก่อนจะสายเกินไป 2553 718
 17 แผ่นพับโรคติดต่อเมอร์ส (Mer Cov.) 2558 696
 18 แผ่นพับชักจากไข้สูง 2558 659
 19 แผ่นพับโรคปอดอักเสบในเด็ก 2558 794
 20 แผ่นพับทารกตัวเหลือง 2558 697
 21 แผ่นพับโรคอุจจาระร่วงในเด็ก 2559 666
 22 แผ่นพับโรคไข้เลือดออก 2558 672
 23 แผ่นพับชักจากไข้สูงในเด็ก 2558 658
 24 แผ่นพับการขูดมดลูก 2557 790
 25 แผ่นพับเด็กตัวเหลือง 2557 670
 26 แผ่นพับนมแม่"เมื่อแม่ต้องไปทำงาน" 2557 679
 27 แผ่นพับโรคปอดบวม (ปอดอักเสบ) 2558 791
 28 แผ่นพับยาฝังคุมกำเนิด 2558 773
 29 แผ่นพับวัคซีนและพัฒนาการลูกรัก 2558 711
 30 แผ่นพับการคุมกำเนิดหลังคลอดและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 2556 685
 31 แผ่นพับอาการผิดปกติและการปฏิบัติตนหลังคลอด 2557 694
 32 แผ่นพับโรคอุจจาระร่วง 2557 701
 33 แผ่นพับไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่2009 2555 621
 34 แผ่นพับความรู้เรื่องโรคชิคุนกุนยา(ไข้ปวดข้อยุงลาย) 2552 623
 35 เอกสารคู่มือโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน 2557 668
 36 แบบปฐมนิเทศผู้ป่วยและญาติหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤติ(ไอซียู) โรงพยาบาลพนมสารคาม 2557 674
 37 แผ่นพับปฏิเสธบุหรี่ง่ายนิดเดียว 2559 667
 38 แผ่นพับโรคหลอดเลือดหัวใจ 2559 665
 39 แผ่นพับโรคเบาหวาน(DM) 2559 676
 40 แผ่นพับโรคความดันโลหิตสูงโดยสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 2553 658
 41 แผ่นพับโรคไข้เลือดออกโดยโรงพยาบาลเด็ก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 2553 632
 42 แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสำหรับครอบครัว 2551 636
 43 แผ่นพับความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจ โดยสถาบันโรคทรวงอก 2559 644
 44 แผ่นพับกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ 2554 850
 45 แผ่นพับการเลือกซื้ออาหารปลอดสารพิษ 2559 739
 46 แผ่นพับการป้องกันมะเร็งปากมดลูก 2551 2946
 47 แผ่นพับอ้วนภาวะคุกคามที่ต้องระวัง 2559 623
 48 แผ่นพับลดมัน ลดเสี่ยง เลี่ยงโรคหัวใจ 2559 645
 49 แผ่นพับโรคเบาหวานกับการควบคุม 2559 667
 50 แผ่นพับโรคนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับ 2559 591
 51 แผ่นพับโรคความดันโลหิตสูงโดยคณะกรรมการทีมนำทางคลินิกทางอายุรกรรมหัวใจ 2559 623
 52 แผ่นพับภาวะไขมันในเลือดสูงโดยคณะกรรมการทีมนำทางคลินิคทางอายุรกรรมหัวใจ 2559 600
 53 แผ่นพับโคเลสเตอรอลและโรคหัวใจ 2559 615
 54 แนวทางการรักษาโรคไข้เลือดออกสำหรับแพทย์และพยาบาล 2559 677
 55 แผ่นพับการออกกำลังกายให้หัวใจแข็งแรง 2559 574
 56 แผ่นพับการล้างมือที่ถูกสุขลักษณะ 2551 805
 57 แผ่นพับการดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 2551 609
 58 แผ่นพับโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต โรคร้ายใกล้ตัวคุณ 2551 599
 59 คำแนะนำวัคซีนบีซีจี 2556 571
 60 แผ่นพับการดูแลฝีเย็บ 2553 640
 61 แผ่นพับการปฏิบัติตนในระยะหลังคลอด 2553 632
 62 คำแนะนำการล้างจมูก 2558 602
 63 คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟารีน 2558 602
 64 คำแนะนำเรื่องที่พ่อแม่ควรรู้หลังพาลูกมาฉีดวัคซีน 2558 576
 65 แผ่นคำแนะนำวิธีการใช้ยาน้ำสำหรับเด็ก 2558 623
 66 แผ่นคำแนะนำขั้นตอนการใช้ยาหยอดตา 2558 584
 67 แผ่นคำแนะนำขั้นตอนการใช้ยาหนีบช่องคลอด 2558 562
 68 แผ่นคำแนะนำขั้นตอนการใช้ยาป้ายตา 2558 1087
 69 แผ่นคำแนะนำขั้นตอนการใช้ยาหยอดหู 2558 713
 70 แผ่นคำแนะนำในการใช้ยาพ่น 2558 620
 71 ชุดนิทรรศการอุบัติเหตุ2558 2558 584
 72 ชุดนิทรรศการไข้เลือดออก2558 2558 596
 73 ชุดนิทรรศการโรคเมอร์ส2558 2558 582
 74 ชุดนิทรรศการโรคหัวใจAcute MI2558 2558 696
 75 ชุดนิทรรศการสื่อสารและประชาสัมพันธ์2558 2558 637
 76 แผ่นพับประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพนมสารคาม 2560 629
 77 onepageโรคพิษสุนัขบ้า 2561 433
 78 onepageโรคเบาหวาน 2561 471
 79 onepageโรคความดันโลหิตสูง 2561 484
 80 onepageโรคไข้เลือดออก 2561 427
 81 onepageอุบัติเหตุจราจรและการบาดเจ็บ 2561 491