...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    • อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ การดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรัง

    •       วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 หน่วยไตเทียม กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดอบรม "โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ การดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรัง สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และผู้ดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรัง" โดยมี แพทย์หญิงอุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม เป็นประธาน , แพทย์หญิงชลลดา เรืองปิ่น อายุรแพทย์ พร้อมสหสาขาวิชาชีพ ทีมรักษ์ไต วิทยากร โดยผู้เข้าอบรมประกอบด้วย
      เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และอาสาสมัครครอบครัว จำนวนทั้งสิ้น 60 คน ณ ห้องประชุม วรรณศิริ ตึกอำนวยการเก่า โรงพยาบาลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา