...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    • วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฏาคม 2560

    •      วันที่ 28 กรกฏาคม 2560 แพทย์หญิงอุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม พร้อมด้วยข้าราชการโรงพยาบาลพนมสารคาม ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 66 รูป
      ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฏาคม 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา