...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    • โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่มนักเรียนประถมศึกษา

    •       วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ฝ่ายทันตกรรมสาธารณสุข โรงพยาบาลพนมสารคามพร้อมด้วยทันตบุคลากรใน CUP พนมสารคาม ร่วมเป็นวิทยากรจัดโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่มนักเรียนประถมศึกษา
           โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย คุณครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทุกโรงเรียนในเขต อำเภอพนมสารคาม จำนวน 44 คน ณ ห้องประชุมเทพพนม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ) โรงพยาบาลพนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา