...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    • โครงการ "ร้อยดวงใจ ร่วมเป็นหนึ่ง ถวายความภักดี ต่อในหลวงรัชกาลที่ ๙"

    •      วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 15.30 น. แพทย์หญิงอุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง ในโครงการ "ร้อยดวงใจ ร่วมเป็นหนึ่ง ถวายความภักดี ต่อในหลวงรัชกาลที่ ๙" เพื่อใช้ประดับสถานที่ราชการและเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โดมสนามกีฬาโรงพยาบาลพนมสารคาม