...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
      พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

    •       เวลา 08.00 น. วันที่ 12 สิงหาคม 2560 นพ.อัครพล สุคลธานนท์ นายแพทย์ชำนาญการ และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560
      ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จากวัดต่าง ๆ ในเขตอำเภอพนมสารคามและร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา ณ หอประชุมอำเภอพนมสารคาม