...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    • รับมอบประกาศนียบัตร "GREEN&CLEAN Hospital" ระดับดีมาก

    •      วันที่ 18 สิงหาคม 2560 นางภมร พื้นบาตร เจ้าพนักง่นทันตสาธารณสุขชำนาญงาน ประธาน GREEN&CLEAN Hospital รับมอบประกาศนียบัตร "GREEN&CLEAN Hospital" ระดับดีมาก
      จากผู้มอบ นพ.พนิต โล่เสถียรกิจ ผอ.ศอ.ที่ 6 ชลบุรี ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จ.ระยอง