...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    • ตรวจเยี่ยมการฝึกบรรเทาสาธารณภัยของศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

    •      วันที่ 25 สิงหาคม 2560 นายอำเภอพนมสารคาม,พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาพนมสารคาม และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในเขตอำเภอพนมสารคาม ได้รับเกียรติจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย เรียนเชิญร่วมให้การต้อนรับพลเอกสุรพงษ์ สุวรรณอัถต์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ในโอกาสการตรวจเยี่ยมการฝึกบรรเทาสาธารณภัยของศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีทีม Minimert ของโรงพยาบาลพนมสารคามเข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้ด้วย