...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    • เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนมสารคามร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙
    •      วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนมสารคามที่ว่างจากการดูแล/ให้บริการผู้ป่วย มาร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) เพื่อรวบรวมส่งถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙ นำโดยพญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการ และคุณศิริบูลย์ พูนศรีธนากูล หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลทั้งนี้โรงพยาบาลได้รับความอนุเคราะห์จากครูกศน. ตำบลท่าถ่าน คุณณัชปภา ส้มแก้ว มาสอนและแนะนำในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ โดยในวันนี้ชาวโรงพยาบาลพนมสารคามร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ได้ทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ ดอก ขอบคุณคุณรัตนา แตรวิจิตร หัวหน้างานพัสดุ และเจ้าหน้าที่บางส่วนที่ได้สละเวลาช่วยกันเตรียมความพร้อมในการทำกิจกรรมครั้งนี้ จนลุล่วงไปอย่างดี