...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
  • โรงพยาบาลพนมสารคาม รับมอบเครื่องมือแพทย์ (เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล) บริจาคโดย คุณกิตติ ดำเนินชาญวนิชย์ ผู้บริหาร กลุ่มบริษัทสวนกิตติ
  •      วันที่ 4 กันยายน 2560 กลุ่มบริษัทสวนกิตติ จำกัด โดย คุณกิตติ ดำเนินชาญวนิชย์ ผู้บริหาร กลุ่มบริษัทสวนกิตติ มอบให้ผู้แทน บริษัท มอบเครื่องมือแพทย์ (เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล) สำหรับผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่อง
   ไตเทียม สำหรับหน่วยไตเทียม โรงพยาบาลพนมสารคาม โดยมี แพทย์หญิงอุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการ
   โรงพยาบาลพนมสารคาม รับมอบ พร้อมด้วยนายแพทย์เทพกรณ์ ศิริปักมานนท์ อายุรแพทย์,
   คุณศิริบูลย์ พูนศรีธนากูล หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล ,คุณสุมิตร นพเกตุ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป,
   คุณสุพิชชา ทองประสิทธิ์ หัวหน้าหน่วยไตเทียม พร้อมด้วยทีมพยาบาลไตเทียม ทำการรับมอบ