...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ








    • โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ในกลุ่มนักเรียนประถมศึกษาประจำปี 2560
    •      วันที่ 22 กันยายน 2560 ทันตแพทย์หญิงชลิตา สมานโสตถิวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม รพ.พนมสารคาม เป็นประธานคณะกรรมการประกวดนวัตกรรมทางทันตสาธารณสุข โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ในกลุ่มนักเรียนประถมศึกษาประจำปี 2560 โดยมีโรงเรียน ประถมศึกษาในเขตอำเภอพนมสารคาม ส่งนวัตกรรมทันตสุขภาพ เข้าร่วมประกวด ณ ห้องประชุมศรีพนม อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุฉุกเฉิน) โรงพยาบาลพนมสารคาม ในการนี้ผู้ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนท่าเกวียน (สัยอุทิศ) รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้าแหลมตะคร้อ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนหนองเค็ด