...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    • PCT conference case
    •     วันที่ 4 กันยายน 2560 ทีม PCT ซึ่งรับผิดชอบโดย คุณสุดใจ แสงสุนทร เลขา PCT ได้จัดกิจกรรม ทบทวน 12 กิจกรรม โดย ทบทวนกิจกรรมที่ 10 คือทบทวนความรู้ทางวิชาการ. ซึ่งทีม PCT ได้มีการทำอย่างต่อเนื่อง ทุกเดือน. ผู้เข้าร่วม conference case ประกอบด้วย แพทย์ ,นศ. แพทย์. ,พยาบาลทุกตึก ,เภสัชกร,x-ray, Lab จำนวน 35 คน ในเดือนนี้ นำ conference โดย แพทย์หญิง กนิษฐา กิตยารักษให้ความรู้เกี่ยวกับโรคตา ซึ่งคุณหมอ ไปประชุมมา จึงนำความรู้มาถ่ายทอดให้ทุกคนฟัง โดย หา case ตามา conference ในการทบทวนความรู้ ครั้งนี้มีการทำ pre test.และ post. Test.พบว่า. ผู้เข้าร่วม conference มีความเข้าใจเพิ่ม จากผล pretest สูงสุด ได้ 9 คะแนน 1 คน 8 คะแนน 1 คน และ 7 คะแนน 2 คน แต่ผล post test พบว่า ได้ 10 คะแนนเต็ม จำนวน ถึง 8 คน นอกนั้น อยู่ในช่วง 8-9 คะแนน เกือบทุกคน ครั้งหน้า เป็นคิวตึกหญิง ในการนำ case มาทบทวนความรู้กัน