...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    • ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ " นางฐิติลักษณ์ แสงงาม " นายอำเภอพนมสารคามคนใหม่
    •     วันที่ 15 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00 น. พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม ทีมผู้บริหาร และคณะเจ้าหน้าที่ มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีและต้อนรับ " นางฐิติลักษณ์ แสงงาม "
      นายอำเภอพนมสารคามคนใหม่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา