...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    • ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
      สวรรคตครบรอบ 1 ปี ณ ศาลาริมน้ำ วัดท่าเกวียน
    •     วันที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 16.00 น. นพ.อัครพล สุคนธานนท์ ทีมผู้บริหาร และ คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร สวรรคตครบรอบ 1 ปี ณ ศาลาริมน้ำ วัดท่าเกวียน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา