...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    • โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจด้านการแพทย์
    •     วันจันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2560 พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมกับ

      นายเทอดศักดิ์ แพทย์ประสิทธิ์ สาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนมสารคาม เข้าประชุม เรื่องemergency operation center (EOC) โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจด้านการแพทย์ ณ ห้องประชุมศรีพนม โรงพยาบาลพนมสารคาม