...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    • การฝึกซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉิน
    •     วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม พร้อมด้วยทีมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV) เข้าร่วมสังเกตการณ์
      การฝึกซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉิน ณ สถานีควบคุมก๊าซ TIE-IN หมู่ 1 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการEIA ในด้านความปลอดภัยและระบบบริหาร