...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    • เตรียมความพร้อมในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙
    •     วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม

      พร้อมด้วยนายเทอดศักดิ์ แพทย์ประสิทธิ์ สาธารณสุขอำเภอพนมสารคามและ จนท.เครือข่ายสุขภาพอำเภอพนมสารคามที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙ กับทุกส่วนราชการ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม โดยมีนางฐิติลักษณ์ แสงงาม นายอำเภอพนมสารคามเป็นประธานและได้ตรวจดูพื้นที่ดำเนินการหน่วยปฐมพยาบาลและศูนย์ปฏิบัติการทางฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ณ บริเวณวัดท่าเกวียน