...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    • รับชุดจิตอาสาพระราชทาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม
    •     วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคามและคณะเจ้าหน้าที่ที่เป็นจิตอาสา(ทางด้านงานแพทย์)โรงพยาบาลพนมสารคามเข้ารับชุดจิตอาสาพระราชทาน เพื่อสวมใส่ในการทำกิจกรรมและนำไปใช้บำเพ็ญประโยชน์ ทำความดีให้แก่สังคม โดยมีนางฐิติลักษณ์ แสงงาม นายอำเภอพนมสารคาม เป็นประธานพิธีมอบสิ่งของพระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม