...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    • จัดอบรมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานของ จิตอาสาด้านการแพทย์อำเภอพนมสารคาม
    •     วันที่ 20 ตุลาคม 2560 พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม นายเทอดศักดิ์ แพทย์ประสิทธิ์ สาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนมสารคาม จัดอบรมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานของ จิตอาสาด้านการแพทย์อำเภอพนมสารคาม จำนวนทั้งสิ้น 270 คน โดยจัดอบรม 2 วัน จำนวน 3 รุ่น วันที่ 20 และ 24 ตุลาคม 2560 เรื่อง MCATT การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ) เพื่อเตรียมความพร้อมให้การดูแลประชาชน ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมเทพพนม โรงพยาบาลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา