...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    • วางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
    •     วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. นพ.เทพกรณ์ ศิริปักมานนท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคามและคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยประกอบพิธีวางพวงมาลา ณ ที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม