...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    • จัดอบรมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานของ จิตอาสาด้านการแพทย์อำเภอพนมสารคาม
    •     วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ โรงพยาบาลพนมสารคามได้จัดอบรม MCATT การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยมีพญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนมสารคามและประชาชนจิตอาสาเข้าอบรมเตรียมความพร้อมจิตอาสาด้านการแพทย์ รุ่นที่ ๓ อำเภอพนมสารคาม จำนวนทั้งสิ้น ๘๐ คน เพื่อเตรียมความพร้อมให้การดูแลประชาชน ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมเทพพนม โรงพยาบาลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา