...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    • พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
    •     วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนมสารคามทุกคน นำทีมโดย พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล

      ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคามเข้าร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ ๙ ณ บริเวณวัดท่าเกวียน โดยมีนางฐิติลักษณ์ แสงงาม นายอำเภอพนมสารคามเป็นประธาน ในการนี้ทางโรงพยาบาลพนมสารคามพร้อมด้วยเครือข่ายสุขภาพอำเภอพนมสารคาม ได้จัดหน่วยปฐมพยาบาลและศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อบริการประชาชนที่มาร่วมพิธีโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากจิตอาสาด้านการแพทย์ในการช่วยดูแลประชาชนร่วมกัน ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น.-๒๔.๐๐ น. การดำเนินงานได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี