...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    • พิธีทำบุญเถ้าดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
    •     วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม พร้อมด้วยนางศิริบูลย์ พูนศรีธนากูล หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลและทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนมสารคาม เข้าร่วมพิธีทำบุญเถ้าดอกไม้จันทน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ณ บริเวณวัดท่าเกวียน โดยมีนางฐิติลักษณ์ แสงงาม นายอำเภอพพนมสารคาม เป็นประธาน