...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    • อบรมเชิงปฏิบัติการการฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด
    •     วันที่ 31 ตุลาคม 2560 นายแพทย์เทพกรณ์ ศิริปักมานนท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม เป็นประธานเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด นางศิริบูลย์ พูนศรีธนากูล หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล กล่าวรายงานการประชุม โดยมีแพทย์หญิงโสวิภา ธรรมะเตชะพันธ์ กุมารแพทย์ เป็นวิทยากรในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด ร่วมกับหน่วยงานห้องคลอดและเด็ก โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล พนมสารคามและรพ.สต.เข้าร่วมประชุม โดยจัดเป็น 2 รุ่น ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 และวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560