...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    นพ.สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่ 6 และคณะได้ตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลพนมสารคาม
    •     ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 น. นพ.สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงและนพ.อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6 และคณะได้ตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลพนมสารคาม โดยมี นพ.ปรารถนา ประสงค์ดี นพ.สสจ.ฉะเชิงเทรา พญ.สมบัติ ชุติมานุกูล ผอ.รพ.พุทธโสธร พญ. อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม นายเทอดศักดิ์ แพทย์ประสิทธิ์ สาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม คณะกรรมการ กวป. สสจ.ฉะเชิงเทราและคกก.คปสอ.พนมสารคาม เจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอ พนมสารคามให้การต้อนรับโดยพร้อมเพรียงกันและในการนี้คณะผู้ตรวจได้ให้ความอนุเคราะห์ปลูกต้นไม้เพื่อเป็นสิริมงคลและตอบสนองนโยบาย Green Clean Hospital