...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ สร้างความรัก ความสามัคคี เชื่อมความสัมพันธ์
    •     วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.15 น. นพ.เทพกรณ์ ศิริปักมานนท์ อายุรแพทย์ เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขัน กีฬาสี ประเภทฟุตซอล (ทีมผสม)และการเตะจุดโทษการยิงประตูตามระยะในเครือข่ายสุขภาพพนมสารคาม ปี 2560 ณ โดมสนามกีฬา รพ.พนมสารคาม โดยแบ่งนักกีฬาออกเป็น 8 ทีม ได้แก่ ทีมสีแดง สีฟ้า สีชมพู สีส้ม สีเขียว สีเหลือง สีม่วง และ สีดำ วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ สร้างความรัก ความสามัคคี เชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างหน่วยงานทั้งในและนอกองค์กร รวมถึงการรักษ์สุขภาพ และกำหนดจัดการแข่งขันทุกวันอังคาร-พฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 16.00-17.00 น.