...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    วันโรคหลอดเลือดสมองโลก ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3
    •     วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เวลา 06:30 น. ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดงาน วันโรคหลอดเลือดสมองโลก ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 "แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต เฉลิมพระเกียรติ" โดยมีนพ.ปรารถนา ประสงค์ดี นพ.สสจ.ฉะเชิงเทรา กล่าวรายงาน พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน มีกิจกรรม 3 ประเภท ได้แก่ เดิน3กม. วิ่ง 7กม.และปั่นจักรยาน15กม. ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดและอำเภอ รัฐวิสาหกิจและเอกชนรวมทั้งประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 1,600 คน