...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่หรือ Mammogram
    •     วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เครือข่ายสุขภาพอำเภอพนมสารคาม นำโดย แพทย์หญิงอุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคามและนายเทอดศักดิ์ แพทย์ประสิทธิ์ สาธารณสุขอำเภอพนมสารคามร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี ซึ่งมีดร.นพ.สมยศ ดีรัศมี ประธานมูลนิธิฯ ได้จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ หรือ Mammogram ในสตรีกลุมเสี่ยงและด้อยโอกาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 5 รอบ จัดทำโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมในเขตอำเภอพนมสารคาม ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลพนมสารคาม โดยนางฐิติลักษณ์ แสงงาม นายอำเภอพนมสารคาม เป็นประธานพิธีเปิดและมอบเงินบริจาคของชาวอำเภอพนมสารคามเพื่อสมทบทุนมูลนิธิกาญจนบารมีเป็นจำนวนเงิน ทั้งสิ้น 53,000 บาทผลการดำเนินงาน มีสตรีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการคัดกรอง จำนวนทั้งสิ้น 459 ราย และมีผู้พบปัญหาผิดปกติของเต้านม(คลำพบก้อน) จำนวน 71 ราย ได้รับการตรวจ Mammogram จำนวน 33 รายและส่งต่อผู้ที่มีความผิดปกติไปยังโรงพยาบาลพุทธโสธรเพื่อทำการรักษาจำนวน 17 ราย ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ร่วมจัดกิจกรรมและสนับสนุนเงินบริจาคมา ณ ที่นี้