...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (ใหม่/ทดแทน)

    •     วันที่ 18 ธันวาคม 2560 พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอพนมสารคามและอำเภอราชสาส์น เปิดการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (ใหม่/ทดแทน) ระหว่างวันที่ 18-24 ธันวาคม 2560 โดยใช้หลักสูตรการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข ปี พ.ศ.2550 ณ ห้องประชุมเทพพนม โรงพยาบาลพนมสารคาม โดยมีผู้เข้าอบรมเป็น อสม.ใหม่ของอำเภอพนมสารคาม จำนวน 57 คน อำเภอราชสาส์น จำนวน 24 คน รวม 81 คน