...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    สุ่มเยี่ยมประเมินเพื่อพัฒนางานสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐาน GCH ระดับ รพ.สต. จำนวน 2 แห่ง

    •     วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. นางภมร พื้นบาตร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน ประธาน GREEN&CLEAN Hospital รพ.พนมสารคาม ออกสุ่มเยี่ยมประเมินเพื่อพัฒนางานสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐาน GCH ระดับ รพ.สต. จำนวน 2 แห่ง คือ เช้า รพ.สต.ท่าถ่าน และ บ่าย รพ.สต.เกาะขนุน เป็นการเสริมพลังให้คำแนะนำและติดตามเยี่ยมสำรวจพื้นที่โดยรอบในอาคารและนอกอาคาร พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางาน GCH ระดับ รพ.สต.ต่อไป