...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    ร่วมแสดงความยินดีกับ จิตอาสามิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลพนมสารคามเข้ารับรางวัลมิตรภาพบำบัดดีเด่น ประเภทที่1 ผู้ป่วย-อาสาสมัครมิตรภาพบำบัดดีเด่น ประจำปี2560

    •     วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 งานกับอุดมคติของชีวิต ในโอกาสครบรอบ10ปี การจากไปของ นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ณ ห้องจูปีเตอร์ ชั้น3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่นโฮเติล กรุงเทพมหานคร โดยมูลนิธิมิตรภาพบำบัด กองทุนนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์) ซึ่ง ศูนย์มิตรภาพบำบัดโรงพยาบาลพนมสารคาม โดยการสนับสนุนจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล. ให้การดำเนินงานจิตอาสามิตรภาพบำบัดในโรงพยาบาลเป็นอย่างดี ทำให้มีจิตอาสา ทำงานด้วยใจและเป็นจิตอาสาดีเด่น ในวันนี้จึงร่วมแสดงความยินดีกับ จิตอาสามิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลพนมสารคาม นคุณเฉลิม สิริจันทเวท เข้ารับรางวัลมิตรภาพบำบัดดีเด่น ประเภทที่1 ผู้ป่วย-อาสาสมัครมิตรภาพบำบัดดีเด่น ประจำปี2560 โดยท่านอนันต์ ปันยมรชุน อดีตนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลมิตรภาพดีเด่นและขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน ท่านสมชาย กมลวงค์ในการสนับสนุนเครือข่ายมิตรภาพบำบัด และร่วมแสดงความยินดีกับคุณเฉลิม สิริจันทเวท ในครั้งนี้