...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    นิเทศงานและประเมินผลเครือข่ายสุขภาพอำเภอ รอบที่1/2561

    •     วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 น. พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคามร่วมกับนายเทอดศักดิ์ แพทย์ประสิทธิ์ สาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เครือข่ายสุขภาพอำเภอพนมสารคามร่วมต้อนรับนายแพทย์ปรารถนา ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราและทีมนิเทศงานและประเมินผลเครือข่ายสุขภาพอำเภอ ในการมานิเทศงานและประเมินผลรอบที่1/2561 ณ ห้องประชุมเทพพนม โรงพยาบาลพนมสารคาม