...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    รณรงค์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาในพื่นที่รอบตลาดพนมสารคามและในโรงเรียนมัธยมพนมสารคามพนมอดุลวิทยา

    •     วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 6.00 น. โรงพยาบาลพนมสารคามและเครือข่ายสุขภาพอำเภอพนมสารคาม นำโดย พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการ รพ.พนมสารคาม จัดขบวนรถรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาในพื่นที่รอบตลาดพนมสารคามและในโรงเรียนมัธยมพนมสารคามพนมอดุลวิทยา" ในปัญหาอุบัติเหตุจราจร ไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตการลดใช้ยาที่ไม่จำเป็นและปัญหาท้องในวัยรุ่น ในการนี้ได้รับเกียรติจากนางฐิติลักษณ์ แสงงาม นายอำเภอพนมสารคามและนายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคามร่วมรณรงค์ด้วย และหลังจากนั้นเป็นการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่เครือข่ายสุขภาพอำเภอพนมสารคาม เพื่อเป็นต้นแบบในการออกกำลังกายให้แก่ประชาชนทั่วไป