...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

    •     วันที่ 26 ธันวาคม2560 เวลา 19.00 น.โรงพยาบาลพนมสารคามและเครือข่ายสุขภาพอำเภอพนมสารคามโดย พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและนายเทอดศักดิ์ สาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ภายใต้ชื่องาน"สีสันในลมหนาว" และได้มอบรางวัลคนดีศรีพนมในระดับคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพนมสารคาม ได้แก่ นางดาวรุ่ง จิตนันทกุล เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและในระดับผู้ปฏิบัติงานได้แก่ นายวรายุทธ ทองขาว พนักงานเปล กลุ่มการพยาบาล (ผู้ป่วยนอก) โดยมีแขกผู้มีเกียรติเป็นคณะกรรมการพัฒนา โรงพยาบาลร่วมงานและร่วมสนับสนุนของขวัญให้กับเจ้าหน้าที่ จึงขอขอบพระคุณในความเอื้อเฟ้อมา ณ ที่นี้ด้วย