...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    ประชุมแม่บ้านพนักงานทำความสะอาดและการดูแลความสะอาดห้องน้ำ ตามนโยบาย GCH

    •     วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. นางภมร พื้นบาตร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน ประธาน ENV และ นางสุมิตร นพเกตุ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รักษาการ
      หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ประชุมแม่บ้านพนักงานทำความสะอาด หัวข้อการจัดการขยะมูลฝอยทุกประเภท บริเวณพื้นที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ และการดูแลความสะอาดห้องน้ำ ตามนโยบาย GCH รพ.พนมสารคาม