...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    สวัสดีปีใหม่ 2561 ท่าน สส.อิทธิ ศิริลัทธยากร อดีต รมช.กระทรวงคมนาคม

    •     วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นพ.เทพกรณ์ ศิริปักมานนท์ นายแพทย์ชำนาญการ นำทีมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพนมสารคาม ไปสวัสดีปีใหม่ 2561 และขอพรจากท่าน สส.อิทธิ ศิริลัทธยากร อดีต รมช.กระทรวงคมนาคม เพื่อความเป็นสิริมงคลในปี 2561 และตลอดไป