...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    สวัสดีปีใหม่ 2561 ท่าน สส.สมชัย อัศวชัยโสภณ

    •     วันที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม นำทีมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพนมสารคาม ไปสวัสดีปีใหม่ 2561 และขอพรจากท่าน สส.สมชัย อัศวชัยโสภณ เพื่อความเป็นสิริมงคลในปี 2561 และตลอดไป