...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร

    •     วันที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น.ถึง เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพนมสารคาม พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม นายเทอดศักดิ์ แพทย์ประสิทธิ์ สาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร ภายใต้การพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ อำเภอพนมสารคาม โดยมีนายกนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม เป็นประธานการประชุม และมีหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และคณะกรรมการทุกคน เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินการป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุจราจรของอำเภอพนมสารคาม มติจากที่ประชุม ให้ดำเนินการขั้นแรก 3 เรื่องดังนี้คือ 1.จัดทำป้ายรณรงค์ติดตั้งในท้องถิ่น 2.รณรงค์สร้างจิตสำนึกเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุแก่ประชาชน 3.ประกาศเป็นนโยบายสาธารณะของอำเภอพนมสารคามเรื่องการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอุบัติเหตุจราจร