...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    เจ้าหน้าที่ รพ.พนมสารคาม ร่วมกันดูแลโซนต้นไม้ กิจกรรม 5ส 3ก

    •     วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.30 น. เจ้าหน้าที่ รพ.พนมสารคาม ร่วมกันดูแลโซนต้นไม้ กิจกรรม 5ส 3ก ตามโซนรับผิดชอบ เพื่อเป็นการส่งเสริมและรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามโครงการ GREEN&CLEAN HOSPITAL