...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลพนมสารคาม

    •      วันที่ 20 สิงหาคม 2561 นางวีรานันท์ ศิลประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ ได้กล่าวรายงานในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลพนมสารคาม โดย พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธานพิธีเปิดและเข้าร่วมประชุม ร่วมกับคณะกรรมการบริหาร และผู้เกี่ยวข้อง โดยได้รับเกียรติจาก อ.ชาตรี นันทพานิช หัวหน้างานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.ฉะเชิงเทรา มาเป็น วิทยากร ณ ห้องประชุมเทพพนม โรงพยาบาลพนมสารคาม