...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    ขอขอบพระคุณคุณวิเชียร คุณสุพนิต อารีรอบ ที่นำถุงผ้ามาบริจาคให้กับโรงพยาบาล เพื่อนำมาใส่ยาให้ผู้ป่วยแทนการใช้ถุงพลาสติก

    •      วันที่ 5 กันยายน 2561 การประชุมวิชาการ ขอขอบพระคุณคุณวิเชียร คุณสุพนิต อารีรอบ ที่นำถุงผ้ามา บริจาคให้กับโรงพยาบาล เพื่อนำมาใส่ยาให้ผู้ป่วยแทนการใช้ถุงพลาสติก รับมอบโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม