...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    หน่วยแพทย์เคลื่อนที่"

    •       วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น แพทย์หญิงอุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม กล่าวรายงาน การจัดทำโครงการ บูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ.วัดหนองเหียง ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โดย นายพงศกร สุดเสน่ห์หา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกกครอง (ป.อาวุโส) ผู้แทนนายอำเภอ เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน มีประชาชนมาใช้บริการทั้งหมด 107 คน กิจกรรมที่ให้บริการประชาชนได้แก่ 1) การแพทย์ขั้นพื้นฐานบริการตรวจโรคทั่วไป 53 คน 2) บริการทันตกรรม 32 คน(ตรวจฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน) 3) บริการตรวจตา 32 คน พร้อมแจกแว่นตาดำและแว่นสายตา 4) บริการสุขภาพจิต 59 คน 5) แนะนำและฝึกอาชีพ 13 คน มีบริการตัดผม 40 คน ทำน้ำมันไพลแจก 25 คนและบริการน้ำสมุนไพร และ 6) การบริการแพทย์แผนไทย 57 คนโดย พอกเข่าและจ่ายยา 27 คน นวดตัว หลัง ขา 30 คน และการให้ความรู้ด้านสุขภาพ 3อ. 2 ส. 30 คน รวมทั้งให้ความรู้เรื่องโรค Stroke & STEMI 30 คน