...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    โครงการ 3ดี กลุ่มที่ 1 รูปร่างดี เริ่มคอร์สฝึกปฏิบัติจริง

    •       วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมเทพพนม ชั้น 4 โรงพยาบาลพนมสารคาม สมาชิกกลุ่มที่ 1 รูปร่างดี เริ่มเข้าคอร์สฝึกปฏิบัติจริง โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรต้นแบบด้านสุขภาพตามโปรแกรม 3ดี (รูปร่างดี ไขมันดี กล้ามเนื้อดี) โดยมี นายวิรุฬ วิเศษกุล นักวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการคิดคำนวณปริมาณอาหารที่บริโภคต่อมื้อ, ไขมัน โปรตีน และคาร์โบไฮเดรท ที่ควรได้รับต่อมื้อ, BMR , การออกกำลังกายและยืดเหยียดร่างกายตามโปรแกรมที่เตรียมไว้ โดยฝึกปฏิบัติจริง, ซักถามและตอบปัญหา ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 30 คน และมีการดำเนินกิจกรรมต่อไปทุกวันจันทร์ เวลา 15.00-17.00 น.