...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    รับมอบเงินบริจาค อาหารแห้ง และของใช้ จำเป็นสำหรับผู้ป่วย

    •       วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ครอบครัวคุณรันจวน คุณวัลละภา ทิพวัน และครอบครัวคุณวธัญญอร คุณชาครสัณห์ ผลบุตร ได้บริจาคมอบอาหารแห้ง และของใช้ จำเป็นสำหรับผู้ป่วย ให้แก่ผู้ป่วยตึกสามัญชาย ตึกสามัญหญิง ตึกเด็ก-นรีเวช และไอซียู และในครั้งนี้ได้มอบเงินบริจาคให้กับทางโรงพยาบาลพนมสารคามเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยมี พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม เป็นผู้รับมอบ ผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนมสารคาม ขอกราบขอบพระคุณใน จิตอันเป็นกุศลและขออวยพรให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุข สมปรารถนาทุกประการ