...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    ทีมจิตอาสาและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนมสารคามร่วม กิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"

    •       วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๑๕ น. ทีมจิตอาสาและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลพนมสารคามจำนวน ๑๕๐ คน นำโดย พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" Big Cleaning Day โดยร่วมกันเก็บขยะ ทำความสะอาดในโรงพบาบาลและรอบๆ รั้วโรงพยาบาล รวมถึงตัดหญ้าบริเวณทางเข้าและเก็บขยะบริเวณเกาะกลางถนนด้าน หน้าโรงพยาบาล