...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดฉะเชิงเทราและโครงการจังหวัดฉะเชิงเทรา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

    •       วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น แพทย์หญิงอุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม นำทีมแพทย์ พยาบาล เภสัช ทันตแพทย์และแผนไทย ออกหน่วยแพทย์ในโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดฉะเชิงเทราและโครงการจังหวัดฉะเชิงเทราบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ. วัดสุวรรณคีรี หมู่ ๗ ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม โดยมีนายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานในพิธี เปิดกรวยเครื่องราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และกล่าวเปิดงาน ในการนี้ นางฐิติลักษณ์ แสงงาม นายอำเภอพนมสารคาม กล่าวต้อนรับ ในงานนี้มีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนมาก ครั้งนี้ นายมณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขฉะเชิงเทรา เข้าเยี่ยมดูการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์ พอ.สว.กิจกรรมที่ให้บริการได้แก่ การตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม บริการแพทย์แผนไทย และนิทรรศการ ความรู้โรคต่างๆ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ