...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    โครงการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

    •      วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทพพนม อาคารเฉลิมพระเกียรติผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ โรงพยาบาลพนมสารคาม นายพงศกร สุดเสน่หา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง กล่าวเปิดอบรมโครงการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีประธานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอพนมสารคามกล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ ร่วมกับโรงพยาบาลพนมสารคามและองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน มีโรงเรียนเข้าร่วม ๔ โรงเรียน ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพนมสารคาม, โรงเรียนพนมสารคาม”พนมอดุลวิทยา”, โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฉะเชิงเทรา และโรงเรียนหนองแหนวิทยา จำนวน ๖๙ คน และพญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคามกล่าวปิดการอบรมในครั้งนี้