...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    รพ.พนมสารคาม ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

    •       วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมอำเภอพนมสารคาม มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ โดยมี นางฐิติลักษณ์ แสงงาม นายอำเภอพนมสารคาม เป็นประธานในการประชุม ในการนี้ พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม ได้เข้าร่วมประชุม และนำเสนอสถิติอุบัติเหตุจราจรทางบก เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ การปรับปรุงระบบคิวใหม่ (Smart Hospital) โดยขอให้ผู้รับบริการนำบัตรประชาชน/สูติบัตร (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี)/พาสปอร์ต มาใช้เพื่อรับคิวตรวจทุกครั้ง เพื่อความสะดวกรวดเร็วและการรับรู้สถานะการรอคอย อีกทั้งขอความร่วมมือให้ผู้ป่วยที่มีนัดล้างแผล/ฉีดยา (รายเก่า) มารับบริการ ช่วง ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ทั้งนี้เพื่อให้แผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลได้ให้บริการผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/ผู้บริหารท้องถิ่น/ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้าร่วมในการประชุม