...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    รับมอบ "ผ้าอนามัย ในกิจกรรม กาชาด ร่วมใจดูแลผู้ยากไร้ในจังหวัดฉะเชิงเทรา"

    •      วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โรงพยาบาลพนมสารคาม พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล มอบหมาย ให้คุณอัญชลี วรรณทนะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รับมอบ "ผ้าอนามัย ในกิจกรรม กาชาด ร่วมใจดูแลผู้ยากไร้ในจังหวัดฉะเชิงเทรา" จาก คุณจิราวรรณ คงเคารพธรรม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้รักษาการแทนเหล่านายกเหล่ากาชาดและคณะ ที่ได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์จาก บริษัท ยูนิ ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด ผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนมสารคาม ขอกราบขอบพระคุณในจิต อันเป็นกุศล ขออวยพรให้ท่านและครอบครัว มีสุขภาพแข็งแรง มีความสุข สมปรารถนา ทุกประการ