...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    โครงการPEAสู้ภัยโควิด-19ตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้กับโรงพยาบาลพนมสารคาม

    •      วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พนมสารคาม โดย นายสุขัณ กุลละวณิชย์ ผู้ชำนาญการ ระดับ ๙ นายสัญชัย พุ่มพวง รองผู้จัดการ ฝ่ายบริหาร นำทีมช่างสำรวจ ระบบไฟฟ้าในโรงพยาบาลพนมสารคาม จุดร้อน จุดหลวม จุดต่อต่าง ๆ ป้องกันไฟฟ้าดับ เพื่อให้โรงพยาบาลพนมสารคามมีไฟฟ้าเพียงพอในการ ปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19 (COVID-19)